Kurs: Register i klinisk forskning – en värdefull resurs

QRC Stockholms kurs om hur kvalitetsregister och andra nationella register kan användas i klinisk forskning ges en gång varje hösttermin och vänder sig till forskningsintresserad vårdpersonal, forskarstuderande samt registerintresserade från läkemedels- och medtechindustrin.
Årets kurs ges fysiskt på plats den 15–16 november. 

Publicerat den 3 juli 2022

|

Uppdaterad den 11 juli 2022