Konferens: Kvalitetsregister för forskning

Konferensens syfte är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning inom kvalitetsregisterorganisationerna och bland forskare som arbetar med kvalitetsregisterdata.

Det ges också en möjlighet för intresserade av kvalitetsregisterforskning att mötas över disciplin- och professionsgränser samt diskutera metoder och andra gemensamma frågor.

När: 21 maj 2019
Tid: 09.00-17.00
Var: Piperska muren, Stockholm

Kvalitetsregister för forskning anordnas 2019 i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.

Läs mer och anmälan finns på Läkemedelsakademien

 

Publicerat den 4 februari 2019

|

Uppdaterad den 23 september 2019