Frågestund och paneldiskussion: Regelverk för forskning med hälsodata och prov

Biobank Sverige bjuder in forskare och andra intresserade till en digital diskussion gällande användning av hälsodata och prov i forskning.

Fokus för diskussionen är forskning enligt etikprövningslagen och målet är att du som deltar kommer att få en ökad kunskap och stärkt förståelse kring regelverket för forskning. Panelen består av representanter från Etikprövningsmyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner och Biobank Sverige, Forskningshuvudman samt Vetenskapsrådet och panelens medlemmar svarar på i förväg inskickade frågor, paneldiskussion sker utifrån bestämda teman där frågor kan ställas i chatten.

Läs mer och anmäl dig på Biobank Sverige

Publicerat den 17 augusti 2022

|

Uppdaterad den 17 augusti 2022