Dags att anmäla sig till Kvalitetsregister för forskning

Den 23 maj genomförs den årliga konferensen Kvalitetsregister för forskning på Radisson Blu Arlandia. Ta del av inbjudan och anmäl dig innan den 16 maj.

Syftet med konferensen är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetstregisterforskning inom kvalitetsregisterorganisationerna och bland forskare som arbetar med kvalitetsregisterdata.

Kvalitetsregister för forskning

Datum: 23 maj 2018
Tid: kl 09-17
Plats: Radisson Blu Arlandia

 Programmet i stort:

  • Diskussion kring kvalitetsregister-kunskapsstyrning-FoU
  • Metaanalys i mikrodataform
  • Viktigt att tänka på vid läkemedelsstudier grundat på register
  • Kvalitetsregister och Biobanker
  • Tillgång till kvalitetsregisterdata

För mer information och anmälan på Läkemedelsakademins webbplats

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Nationella kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.

 

Publicerat den 30 januari 2018

|

Uppdaterad den 23 september 2019