För dig som funderar på eller redan bedriver registerbaserad forskning listar vi här ett urval av kurser, seminarier och annan utbildning i Sverige. Både på forskarnivå och grundutbildningsnivå.

Använd Ansökningsportalen för att söka fristående kurser och utbildningsprogram vid svenska universitet och högskolor. Relevanta ämnen vid registerbaserad forskning är till exempel statistik, epidemiologi och demografi.

Kurser med relevans för registerbaserad forskning ges vid de olika noderna inom det nationella SIMSAM-nätverket. Inom ramen för SIMSAM arrangeras SINGS (Swedish INterdisciplinary Graduate School in register-based research), en nationell forskarskola riktad till doktorander involverade i registerbaserad forskning, med kurser och andra läraktiviteter som administreras av Karolinska Institutet.

Socialstyrelsen håller konferenser och Statistiska centralbyrån seminarier och kurser inom myndigheternas verksamhetsområden som rör statistik och användning av registerdata för forskning.

Svensk Nationell Datatjänst (SND) arrangerar seminarier, workshops, konferenser, diskussionsforum och utbildningar. Till exempelvis kring datahantering, open access samt lagar och regelverk.

Kurser och konferenser kring svenska nationella kvalitetsregister, ur vård- och forskningsperspektiv, arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting, Registercentrum och relaterade aktörer.

Du hittar också en bra steg för steg guide här på registerforskning.se.

Publicerat den 21 mars 2018

|

Uppdaterad den 10 april 2018