Svenska palliativregistret

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som innehåller data på patientnivå avseende hur vården efterlever definierade kriterier för god vård i livets slutskede. Registret stöder därigenom ett kontinuerligt förbättringsarbete som syftar till optimal vård för dessa patienter oavsett diagnos, ålder, kön och dödsplats.

Svenska palliativregistret finansieras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Registret har certifieringsnivå 2.
Beskrivning av registrets innehåll; vilka variabler som finns, vad de betyder, när de är insamlade, vilka kodlistor som användes vid insamlingstillfället samt historik över förändringar över tid finns i registermetadatatjänsten RUT (Register Utiliser Tool)

På registrets hemsida finner du bl.a årsrapporter, kunskapsmaterial, onlinerapporter, vetenskapliga publikationer samt hur du gör för att forska på data från Svenska palliativregistret.

Kontakt registerhållare:
info@palliativregistret.se

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA-myndighet):
Regionstyrelsen för Region Jönköpings län

Logga in i RUT

Ansök om konto i RUT – Registerforskning.se

Mer om Svenska palliativregistret på registrets webbplats

Mer om Nationella Kvalitetsregister

 

Register Land Registerhållare Senaste uppdatering
Svenska palliativregistret Sverige Region Kalmar län 2021-03-18