Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) syftar till att ge data om och höja kvaliteten på svensk intensivvård. Registret ska dessutom främja metodutveckling och forskning inom intensivvården, med fokus på epidemiologi men även andra riktade områden. SIR har sedan 2001 registrerat patienter som har intensivvårdats i Sverige och i princip alla intensivvårdsavdelningar i Sverige rapporterar till registret.

SIR består av 10 subregister och omfattar inte bara intensivvårdsförloppet. Även händelser före (mobil intensivvårdsgrupp, MIG) och efter intensivvård (PostIVA) registreras för att fånga omhändertagandet i hela vårdkedjan.

På registrets hemsida finner du bland annat årsrapporter, förteckningar på data samt hur du gör för att forska på SIR:s data. På hemsidan publiceras även information om de patienter med covid-19 som registreras i svenska intensivvårdsregistret.

SIR får finansiering inom ramen för en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om Nationella Kvalitetsregister. SIR har certifieringsnivå 1. En förteckning av registrets innehåll med variabler finns nu i RUT.

 

Kontakt registerhållare och registerkoordinator: info@icuregswe.org

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA-myndighet): Region Värmland

Registercentrum: Registercentrum Stockholm, QRC

 

Logga in i RUT

Bli användare av RUT

Mer information på registrets webbplats

Mer om satsningen på Nationella Kvalitetsregister

 

Register Land Registerhållare Senaste uppdatering
Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) Sverige Region Värmland 2020-05-15