Utblick

Utblick

Det pågår såväl diskussioner, lagstiftningsarbete som annat arbete både i Sverige, Norden och inom EU för att se hur registerbaserad forskning kan utvecklas.

Sveriges nationella register är i många avseenden unika. Vi har en lång tradition av att föra befolkningsbaserade register med personanknutna uppgifter. Vi har också ett system med unika personnummer som gör det möjligt att för en given individ koppla ihop uppgifter från olika register. I Sverige finns på så vis utmärkta källor för registerbaserad forskning.

Förutsättningarna för registerbaserad forskning är likartade i de övriga nordiska länderna. I vissa avseenden har de valt andra lösningar än Sverige för att underlätta registerbaserad forskning. Som exempel kan nämnas att man i Danmark har skapat ett väl utvecklat system för fjärråtkomst av hälsodata och att man i Norge har en fristående organisation för deponering och arkivering av forskarmaterial. Det ligger en stor potential i att kombinera datakällor över landsgränserna, men idag finns det ett antal hinder i form av såväl juridiska, etiska, tekniska som organisatoriska begränsningar.

Både i Sverige och i EU pågår ett antal förändringar inom lagstiftningen som kan komma att påverka de rättsliga förutsättningarna för registerbaserad forskning.

Uppdaterad 2016-02-26

Prenumerera på e-postuppdateringar

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000
Fax: 08-546 44 180

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

Kontakt

registerforskning@vr.se

Registerforskning.se drivs av