Nyhet

Täckningsgrader för 2017 sammanställda för de nationella kvalitetsregistren

Inrapporteringen till de nationella kvalitetsregistren ligger stabilt över tid. Det redovisas i Socialstyrelsens senaste årliga undersökning av täckningsgraderna för de nationella kvalitetsregistren.

För sjätte året i rad redovisar Socialstyrelsen täckningsgraderna i kvalitetsregistren genom jämförelser mellan Socialstyrelsens hälsodata- och socialtjänstregister och kvalitetsregistren. Av årets 45 täckningsgradsjämförelser som redovisas så ingår uppgifter ifrån 40 kvalitetsregister. Socialstyrelsen har tidigare år genomfört täckningsgradsjämförelser med samma metod och med likartade data för 25 register så resultaten är jämförbara över 2014-2016.

Överlag visar årets jämförelser att inrapporteringen till de nationella kvalitetsregistren ligger på ungefär samma nivå eller sjunker något jämfört med tidigare år. Liksom tidigare år visar Socialstyrelsens jämförelser att kvalitetsregister som registrerar vårdåtgärder eller akuta sjukdomsfall tenderar att uppnå högre täckningsgrad än kvalitets­register som registrerar patienter med kroniska sjukdomar med gradvis insjuknande.

Ladda ner publikationen ”Täckningsgrader 2017 – Jämförelser mellan nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren” på Socialstyrelsens webbplats.

Publicerad 2017-12-22

Prenumerera på e-postuppdateringar

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000
Fax: 08-546 44 180

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

Kontakt

registerforskning@vr.se

Registerforskning.se drivs av