Utbildning

Utbildning

För dig som funderar på eller redan bedriver registerbaserad forskning listas här ett urval av länkar till kurser, seminarier och annan utbildning som arrangeras i Sverige, både på forskarnivå och grundutbildningsnivå.

Bland arrangörerna finns svenska högskolor och universitet, det av Vetenskapsrådet stödda svenska forskarnätverket för registerbaserad forskning SIMSAM (Swedish Initiative for research on Microdata in the Social and Medical sciences), registerhållande myndigheter, och Svensk Nationell Datatjänst.

Högskolor och universitet
Fristående kurser och utbildningsprogram vid svenska universitet och högskolor, däribland kurser i ämnesområden relevant för registerbaserad forskning såsom statistik, epidemiologi och demografi

Ansökningsportalen Antagning.se 

SIMSAM (Swedish Initiative for Research on Microdata in the Social and Medical Sciences)
Kurser med relevans för registerbaserad forskning ges vid de olika noderna inom det nationella SIMSAM-nätverket.

Mer om lokala noder på SIMSAMs webbplats

Inom ramen för SIMSAM arrangeras SINGS (Swedish INterdisciplinary Graduate School in register-based research), en nationell forskarskola riktad till doktorander involverade i registerbaserad forskning, inbegripande kurser och andra läraktiviteter, administrerad vid Karolinska Institutet.

Mer om SINGS

Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån
Seminarier, konferenser och kurser inom myndigheternas verksamhetsområden, däribland rörande statistik och användning av registerdata för forskning.

Läs på Socialstyrelsens webbplats om konferenser 
Läs på SCB:s webbplats om kurser och seminarier

Svensk Nationell Datatjänst
Svensk Nationell Datatjänst (SND) arrangerar seminarier, workshops, konferenser, diskussionsforum och utbildning, exempelvis angående datahantering och open access samt relaterade lagar och regelverk.

Läs på SND:s webbplats om arrangemang

Sveriges Kommuner och Landsting och Registercentrum
Kurser och konferenser rörande svenska nationella kvalitetsregister, ur vård- och forskningsperspektiv, arrangerade av Sveriges Kommuner och Landsting, Registercentrum och relaterade aktörer.

Läs på Nationella kvalitetsregisters webbplats om kurser och konferenser
Gå till Registercentrum

Uppdaterad 2017-10-11

Prenumerera på e-postuppdateringar

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000
Fax: 08-546 44 180

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

Kontakt

registerforskning@vr.se

Registerforskning.se drivs av