Kunskapsdelning

Kunskapsdelning

Ett exempel på en plattform för kunskapsdelning rörande registerbaserad forskning är GitHub-communityn Registerresearch. En GitHub är ett forum för utbyte av programkod och andra användarerfarenheter.

Till GitHub-communityn Registerresearch.

Till stöd för dig som bedriver registerbaserad forskning tillhandahåller Svensk Nationell Datatjänst (SND) en GitHub-Community med namnet Registerresearch. Genom Registerresearch kan forskare dela och gemensamt utveckla programkod och andra erfarenheter rörande registerbaserad forskning, främst vad gäller svenska populationsbaserade register. Alla forskare uppmuntras att bidra till och delta i communityn så att alla kan dra nytta av att hitta användbar programkod, lösningar och exempel.

Registerresearch är under utveckling, och innehåller grupper (repositorier) som är organiserade runt register, programvara, forskningsämnen och metoder.

Uppdaterad 2017-09-21

Prenumerera på e-postuppdateringar

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000
Fax: 08-546 44 180

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

Kontakt

registerforskning@vr.se

Registerforskning.se drivs av