Kvalitetsregister

Kvalitetsregister

Utöver befolkningsbaserade register hos centrala myndigheter finns ett stort antal register inom hälso- och sjukvården för vilka landstingen ansvarar. Dessa så kallade kvalitetsregister har byggts upp inom specifika områden i hälso- och sjukvården för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Registren utgör en källa för forskning.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger inom ramen för projektet Nationella Kvalitetsregister en övergripande redovisning av den svenska hälso- och sjukvårdens kvalitetsregister. Registren innehåller personanknutna uppgifter om hälso- och sjukvård inom specifika områden (exempel på uppgifter är diagnos, behandling, och resultat av behandling). Registren används idag för förbättringsarbete och uppföljning av vårdens resultat samt för forskning. Kansliet för Nationella Kvalitetsregister ger även stöd för industrisamverkan.

Uppdaterad 2017-10-06

Prenumerera på e-postuppdateringar

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000
Fax: 08-546 44 180

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

Kontakt

registerforskning@vr.se

Registerforskning.se drivs av