Nyhet

Ny guide för internationell forskning på kvalitetsregister i de nordiska länderna

Guiden har tagits fram inom ett samarbetsprojekt finansierat av NordForsk mellan olika nordiska organisationer som arbetar med kvalitetsregister.

Arbetet har koordinerats från kansliet för Nationella Kvalitetsregister på SKL.

Mer information och guiden finns på nordforsks webbplats

Publicerad 2017-11-13

Prenumerera på e-postuppdateringar

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000
Fax: 08-546 44 180

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

Kontakt

registerforskning@vr.se

Registerforskning.se drivs av