Nyhet

Dags att anmäla sig till Kvalitetsregister för forskning

Den 23 maj genomförs den årliga konferensen Kvalitetsregister för forskning på Radison Blu Arlandia. Ta del av inbjudan och anmäl dig innan den 16 maj.

Syftet med konferensen är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetstregisterforskning inom kvalitetsregisterorganisationerna och bland forskare som arbetar med kvalitetsregisterdata.

Kvalitetsregister för forskning

Datum: 23 maj 2018
Tid: kl 09-17
Plats: Radison Blu Arlandia

Programmet i stort:

  • Diskussion kring kvalitetsregister-kunskapsstyrning-FoU
  • Metaanalys i mikrodataform
  • Viktigt att tänka på vid läkemedelsstudier grundat på register
  • Kvalitetsregister och Biobanker
  • Tillgång till kvalitetsregisterdata

För mer information och anmälan på Läkemedelsakademins webbplats

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Nationella kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.

 

Publicerad 2018-01-30

Prenumerera på e-postuppdateringar

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000
Fax: 08-546 44 180

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

Kontakt

registerforskning@vr.se

Registerforskning.se drivs av