Yrkesregistret (YREG)

Yrkesregistret är ett individregister hos statistikmyndigheten SCB som sedan 2001 samlar information om den arbetande befolkningens yrkesfördelning och yrkesutveckling inom olika branscher och samhällssektorer. Samtliga personer över 16 år som är folkbokförda i Sverige omfattas.

Registret består av en sammanställning av individ- och företagsuppgifter från ett flertal register hos SCB, som kompletterats med ytterligare insamlingar. Bland annat ett tjugotal källor för yrkesuppgifter, varav de viktigaste är lönestrukturstatistik inom privat och offentlig sektor, arbetsgivarorganisationer samt yrkesenkät till arbetsgivare.

Kontakt: mikrodata@scb.se

Logga in i RUT

Bli ny användare av RUT

Mer information på SCB:s webbplats

Register Land Registerhållare Senaste uppdatering
Yrkesregistret (YREG) Sverige Statistikmyndigheten SCB 2020-09-03