Svenskt Perioperativt Register (SPOR)

SPOR finansieras av deltagande operationsavdelningar samt får medel från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). SPOR har certifieringsnivå 2.

En beskrivning av registrets innehåll; vilka variabler som finns, vad de betyder, när de är insamlade, vilka kodlistor som användes vid insamlingstillfället samt historik över förändringar över tid finns i metadatatjänsten RUT (Register Utiliser Tool).

På registrets hemsida finner du årsrapporter, kontaktuppgifter till registerföreträdare samt hur du gör för att forska på data från SPOR.

Kontakt registerhållare:  info@spor.se

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA-myndighet): Region Uppsala

Logga in i RUT

Ansök om konto i RUT

Mer om SPOR på registrets webbplats

Mer om Nationella Kvalitetsregister

 

Register Land Registerhållare Senaste uppdatering
Svenskt Perioperativt Register (SPOR) Sverige Region Uppsala 2021-02-11