Svenskt bråckregister

Det är ett nationellt kvalitetsregister för bråckkirurgi. Svenskt Bråckregister innehåller information om operations- och bedövningsmetoder, bråckanatomi och generell information om operationstillfället och patienten.

I registret finns också uppgifter om komplikationer som patienten kan drabbas av efter bråckoperation.

Logga in i RUT

Mer om registret på Svenskt Bråckregisters webbplats

 

Register Land Registerhållare Senaste uppdatering
Svenskt bråckregister Sverige Region Jämtland Härjedalen 2019-04-18