Svensk Reumatologis Kvalitetsregister

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att kontinuerligt förbättra behandling och uppföljning av patienter med reumatiska sjukdomar. Patienter och vårdgivare för in information i registret och kan sedan i realtid ta del av patientens hälsodata och fatta ett gemensamt beslut om fortsatt vård.

Logga in i RUT

Mer på SRQ:s webbplats

 

Register Land Registerhållare Senaste uppdatering
Svensk Reumatologis Kvalitetsregister Sverige Karolinska Universitetssjukhuset 2018-06-13