Riksstroke

Riksstroke är nationellt kvalitetsregister för stroke. Stroke är ett samlingsnamn för hjärnskador som orsakas av en blodpropp eller blödning i hjärnan. Skadorna visar sig som en plötslig förlust av olika funktioner som styrs från hjärnan, till exempel tal, rörelser, känsel och syn. Stroke är uppdelad på infarkt i hjärnan (ca 85 %), intracerebrala blödningar (ca 10 %) samt subaraknoidalblödningar(ca 5 %). Årligen drabbas ca 25 000 personer i Sverige av stroke.
Region Västerbotten ansvarar för registret.

Logga in i RUT

Mer om registret på Rikstroke webbplats

 

Register Land Registerhållare Senaste uppdatering
Riksstroke Sverige Region Västerbotten 2019-03-27