Registret över befolkningens utbildning

Registret över befolkningens utbildning (UREG) är ett individregister vid statistikmyndigheten SCB som innehåller uppgifter om personens högsta avklarade utbildningsnivå, utbildningens inriktning, när personen avslutade sin utbildning, från vilken källa utbildningsuppgiften hämtats, födelseland, folkbokföringslän och -kommun och personens ålder.

Syftet med registret är kunna framställa registerbaserad statistik om befolkningens utbildningsnivå och utbildningsinriktning.

Registret startade 1985 och uppdateras årligen med hjälp av register som SCB använder till annan statistikproduktion och en del register vid andra myndigheter.

Kontakt: mikrodata@scb.se

Logga in i RUT

Bli ny användare av RUT

Mer information på SCB:s webbplats

 

Register Land Registerhållare Senaste uppdatering
Registret över befolkningens utbildning Sverige Statistikmyndigheten SCB 2020-09-03