Registret över befolkningens utbildning

Innehåller uppgifter om högsta utbildning för folkbokförda personer.

Logga in i RUT

Mer om Utbildningsregistret på SCB:s webbplats

 

Register Land Registerhållare Senaste uppdatering
Registret över befolkningens utbildning Sverige Statistikmyndigheten SCB 2017-11-20