Provsamling Swedeheart

Registret samlar information från samtliga sjukhus som vårdar patienter med akut kranskärlssjukdom och samtliga patienter som genomgår kranskärlsröntgen, kateterburen intervention eller öppen hjärtkirurgi, och speglar en oselekterad population.

Logga in i RUT

Läs mer om Swedeheart

 

Register Land Registerhållare Senaste uppdatering
Provsamling Swedeheart Sverige Swedeheart 2018-01-19