Nationellt Kvalitetsregister för urinblåsecancer

Det Nationella Kvalitetsregistret för urinblåsecancer (”Blåscancerregistret”) har sedan 1997 registrerat alla patienter med nyupptäckt urinblåsecancer i Sverige. Varje år upptäcks cirka 3 000 nya tumörer. Registret syftar till att ge kunskap kring sjukdomen genom registrering av utredning och behandling av nyupptäckt blåscancer samt femårs uppföljningsdata (för icke muskelinvasiva blåstumörer).

Blåscancerregistret har skapats med delregister enligt behandlingsprocessen (Primärdiagnostik, Cystektomi, Onkologi, Uppföljning). Inom RUT har vi skapat subregister enligt tumörlokalisation (njurbäcken, uretra, uretär, urinblåsa).

Blåscancerregistret har hög täckningsgrad och på registrets hemsida finner du årsrapporter, patientinformation samt hur du gör för att forska på Blåscancerregistrets data.

Blåscancerregistret får finansiering inom ramen för en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om Nationella Kvalitetsregister. Blåscancerregistret har certifieringsnivå 2. En förteckning av registrets innehåll med variabler finns i RUT.

 

Kontakt registerhållare och registerkoordinator: truls.gardmark@ki.se

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA-myndighet): Region Östergötland

Registercentrum: Regionalt Cancercentrum Syd (RCC Syd)

 

Logga in i RUT

Bli användare av RUT

Mer information på registrets webbplats

Mer om satsningen på Nationella Kvalitetsregister

 

Register Land Registerhållare Senaste uppdatering
Nationellt Kvalitetsregister för urinblåsecancer Sverige Region Östergötland 2020-05-20