Nationella Diabetesregistret

Nationella Diabetesregistret, NDR, skapades 1996 av Svensk Förening för Diabetologi som ett svar på S:t Vincentdeklararionen, vars syfte var att påverka Europas länder att minska sjukligheten till följd av diabetes.
Västra Götalandsregionen ansvarar för registret.

Uppdateringar i RUT:

  nya populationer – 2017 och 2018

– några nytillkomna variabler fr o m 2018:
i objekttyp Komplikation

 

Swediabkids är ett rikstäckande nationellt kvalitetsregister för barn och ungdomar med alla typer av diabetes. Registret startade år 2000 av barnläkarföreningens (BLF) delförening för endokrinologi och diabetes och från år 2007 är registret fullständigt, d.v.s. alla kliniker där barn och ungdomar med diabetes behandlas rapporterar data till Swediabkids och rapporteringsgraden är nästan 100 %.

Logga in i RUT

Mer om registret på NDR:s webbplats

Register Land Registerhållare Senaste uppdatering
Nationella Diabetesregistret Sverige Region Västra Götaland 2019-04-18