LKG-registret

LKG (läpp-, käk- och/eller gomspalt)-registret är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att utveckla och förbättra behandlingsmetoderna för LKG genom uppföljning av utveckling av utseende, tänder/bett och tal.

Registret syftar även till att säkerställa en likvärdig behandling för barn och ungdomar födda med LKG. Arbetet med registret har stärkt samarbetet mellan Sveriges LKG-centra.

På registrets hemsida finner du årsrapporter, information till patienter samt hur du gör för att forska på data från LKG-registret. Registret har certifieringsnivå 2.

Beskrivning av registrets innehåll; vilka variabler som finns, vad de betyder, när de är insamlade, vilka kodlistor som användes vid insamlingstillfället samt historik över förändringar över tid finns i metadatatjänsten RUT (Register Utiliser Tool)

Kontakt:

Se registrets webbplats

 

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA-myndighet):
Region Skåne

Logga in i RUT

Ansök om konto i RUT – Registerforskning.se

Mer om LKG-registret på registrets webbplats

Mer om Nationella Kvalitetsregister

 

Register Land Registerhållare Senaste uppdatering
LKG-registret Sverige Region Skåne 2021-10-14