Läkemedelsregistret

Läkemedelsregistret innehåller alla läkemedel som hämtas ut mot recept på apotek men även uppgifter om uthämtade förmånsberättigade förbrukningsartiklar, till exempel stomiprodukter och livsmedel för särskild näring för barn under 16 år. Antalet poster i registret är drygt 100 miljoner per år. Läkemedelsregistret med personnummer startade i juli år 2005 och innehåller alla läkemedel som hämtas ut mot recept på apotek. Registret uppdateras en gång i månaden.

Logga in i RUT

Mer om läkemedelsregistret på Socialstyrelsens webbplats

 

Register Land Registerhållare Senaste uppdatering
Läkemedelsregistret Sverige Socialstyrelsen 2018-09-10