Geografidatabasen (GDB)

Geografidatabasen (GDB) är ett geografiskt register hos statistikmyndigheten SCB som innehåller Sveriges samtliga adresser och fastigheter med tillhörande koordinater, vilka kompletteras med uppgift om olika geografiska indelningar t.ex. DeSO (Demografiska statistikområden) och postnummer.

Syftet med GDB är att samla information om geografiska indelningar med inbördes förhållanden i ett gemensamt register, att få jämförbarhet över tiden samt möjliggöra framställning av statistik med geografiska nedbrytningar.

Registret uppdateras löpande varje vecka men varje år skapas även en årsversion med aktuella objekt och indelningar per den 1 januari. Register över fastigheter finns från 1982 och adresser från 2000. Även obebodda adresser och fastigheter ingår.

Kontakt: mikrodata@scb.se

Logga in i RUT

Bli ny användare av RUT

Mer information på SCB:s webbplats

Register Land Registerhållare Senaste uppdatering
Geografidatabasen (GDB) Sverige Statistikmyndigheten SCB 2020-09-03