Register över totalbefolkningen (RTB)

RTB används framförallt som ett basregister för framställning av statistik om befolkningens storlek och sammansättning och som underlag för statistik om till exempel flyttningar, födda, döda, giftermål och skilsmässor.

Logga in i RUT

SCB:s webbplats om RTB

 

Register Land Registerhållare Senaste uppdatering
Register över totalbefolkningen (RTB) Sverige Statistikmyndigheten SCB 2017-11-13