Register över totalbefolkningen (RTB)

Registret över totalbefolkningen (RTB) är ett individregister hos SCB där mikrodata har samlats in för forskning och statistikändamål.

RTB är ett basregister för framställning av statistik om befolkningens storlek och sammansättning och utgör underlag för statistik om till exempel inrikes och utrikes flyttningar, födda, döda, giftermål och skilsmässor. Statistiken publiceras varje månad på scb.se.

RTB finns sedan 1968 och är ett utdrag ur folkbokföringsregistret som Skatteverket ansvarar för. RTB är grundläggande för demografisk forskning och efterfrågas som bakgrundsinformation inom medicinsk och beteendevetenskaplig forskning.

Kontakt: mikrodata@scb.se

Logga in i RUT

Bli ny användare av RUT

Mer information på SCB:s webbplats

 

 

Register Land Registerhållare Senaste uppdatering
Register över totalbefolkningen (RTB) Sverige Statistikmyndigheten SCB 2020-09-03