Dödsorsaksregistret

Dödsorsaksregistret ger underlag för den officiella statistiken om dödsorsaker samt för beskrivningar av befolkningens hälsa, som underlag för insatser i hälso- och sjukvården och för forskning.

Logga in i RUT

Mer om registret på Socialstyrelsens webbplats

 

Register Land Registerhållare Senaste uppdatering
Dödsorsaksregistret Sverige Socialstyrelsen 2019-04-01