Anslutna register till RUT

Register Land Registerhållare Senaste uppdatering
Sverige
Region Skåne
2021-10-14
Sverige
Region Skåne
2021-05-20
Sverige
Region Kalmar län
2021-03-18
Sverige
Region Uppsala
2021-02-11
Sverige
Karolinska universitetssjukhuset
2021-01-19
Sverige
Statistikmyndigheten SCB
2020-09-03
Sverige
Statistikmyndigheten SCB
2020-09-03
Sverige
Region Östergötland
2020-05-20
Sverige
Region Värmland
2020-05-15
Sverige
Region Jämtland Härjedalen
2019-04-18
Sverige
Region Västra Götaland
2019-04-18
Sverige
Socialstyrelsen
2019-04-01
Sverige
Region Västerbotten
2019-03-27
Sverige
Socialstyrelsen
2018-09-10
Sverige
Swedeheart
2018-01-19
Sverige
Karolinska Universitetssjukhuset
2018-06-13
Sverige
Statistikmyndigheten SCB
2020-09-03
Sverige
Statistikmyndigheten SCB
2020-09-03
Sverige
Region Uppsala
2017-10-24