Här kan du skicka in dina synpunkter på metadataverktyget RUT.
Din återkoppling är viktig för oss i vårt arbete att utveckla tjänsten.
Fyll i formuläret nedan.
Dina synpunkter hamnar hos Enheten för registerforskning på Vetenskapsrådet.

Publicerat den 25 maj 2018

|

Uppdaterad den 17 september 2019