Ny Biobankslag ska minska onödig administration

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag om att den nuvarande biobankslagen från 2003 ska ersättas av ny lagstiftning

I propositionen föreslås en ny biobankslag som ska minska vårdens och forskningens administration och kostnader men utan att skyddet för provgivaren minskar. Den nya lagen ska reglera hur prover som tas för vissa ändamål ska få samlas in och bevaras och användas.
Regeringens pressmeddelande: Forskning och vård främjas i en ny biobankslag

Publicerat den 10 juni 2022

|

Uppdaterad den 10 juni 2022