Kurs om hur register kan användas i klinisk forskning

Kursen hålls den 27–28 november och vänder sig till forskningsintresserad vårdpersonal, forskarstuderande samt registerintresserade från läkemedels- och medtechindustrin.

Kursen innehåller bland annat genomgång av tillgängliga nationella register, hur de kan och får användas, olika möjliga projektupplägg med olika samverkanspartners men även övningar med praktiska handfasta råd för planering av en registerstudie.

Arrangör: QRC Stockholm

För mer information och anmälan 

 

Publicerat den 14 september 2023

|

Uppdaterad den 14 september 2023