Etikprövningslagen och registerforskning

Överklagandenämnden för etikprövning bjuder in till två seminarietillfällen, 12 och 20 maj om tillsyn över etikprövningslagen. Under 2022 har Överklagandenämnden valt att prioritera informationsinsatser om känsliga personuppgifter, bland annat inom registerforskning. Vad innebär tillsynen i praktiken och hur bedriver Överklagandenämnden sin tillsyn? Vad händer om man bryter mot etikprövningslagens bestämmelser, om man forskar utan tillstånd eller inte följer tillstånd?

Syftet med seminariet är att informera om Överklagandenämndens tillsynsansvar. Det kommer även finnas möjligheter till frågor och fördjupade diskussioner.
Inbjudan till seminariet

Publicerat den 19 april 2022

|

Uppdaterad den 12 maj 2022