Registerforskning och öppen tillgång till forskningsdata på IFISS 2019

Hur hittar man relevant digital information inom forskning idag? Vad är registerforskning, öppen tillgång, öppna forskningsdata och öppen vetenskap? I november anordnas en konferens om forskningsinformation och forskningens infrastruktur med fokus på öppen vetenskap som tar upp dessa frågor.

IFFIS 2019 är en mötesplats för dialog, erfarenhetsutbyte och nytänkande inom frågor som rör ett öppet vetenskapssystem. Konferensen vänder sig till dig som jobbar inom FoU, till exempel att ge stöd i någon del av forskningsprocessen. Det kan gälla finansiering, administration, information, spridning eller uppföljning av forskning.

När: 19 november 2019
Tid: 10-16
Var: Norra Latin, Stockholm

Konferensen arrangeras av Kungliga biblioteket i samarbete med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Vetenskapsrådet. Mer information och anmälan kommer att publiceras innan sommaren.

 

Publicerat den 20 maj 2019

|

Uppdaterad den 21 maj 2019