Registerforskning 2018

Välkomna till konferensen Registerforskning 2018

Konferensen är en chans för dig som arbetar med registerbaserad forskning att träffa andra inom området. Under dagen får du bland annat höra mer om registerdata hos svenska myndigheter, vetenskapliga metoder och tillgängligt stöd för forskning. Boka in den 17 oktober 2018 redan nu!

Nu gäller den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) för behandling av personuppgifter och i juni lämnade forskningsdatautredningen ytterligare lagförslag i sitt slutbetänkande Rätt att forska. På konferensen kommer vi bland annat att diskutera frågor kopplade till lagstiftning och forskningsetik med fokus på registerbaserad forskning. Dessutom kommer några myndigheter berätta om nyheter kopplade till sina register och vi får ta del av intressanta forskningsexempel. För dig som nyligen börjat arbeta inom registerforskning erbjuder vi seminarier på en mer grundläggande nivå.

Vi välkomnar deltagare som jobbar med registerbaserad forskning från alla lärosäten, myndigheter och företag i Sverige.

Programmet i sin helhet kommer att publiceras efter sommaren.

Konferensen är en uppföljning av Forskardagen 2017 – konferensen för registerforskning. I år är Vetenskapsrådet huvudarrangör och genomför konferensen i samverkan med bland annat Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen.

När: 17 oktober, 2018
Tid: Heldag
Var: Stockholm City Conference Center, Barnhusgatan 12-14, Stockholm
Deltagaravgift: 1 095 kronor (exkl. moms) per deltagare

Anmälan hittar finns här
Sista anmälningsdag är 28 september.
Vid frågor, kontakta gärna registerforskning@vr.se

Varmt välkomna!

Publicerat den 19 april 2018

|

Uppdaterad den 30 juli 2018