Riksstroke

Riksstroke är nationellt kvalitetsregister för stroke. Stroke är ett samlingsnamn för hjärnskador som orsakas av en blodpropp eller blödning i hjärnan.
Region Västerbotten ansvarar för registret.

Logga in i RUT

Mer om registret på deras webbplats

 

Register Land Registerhållare Senaste uppdatering
Riksstroke Sverige Region Västerbotten 2017-08-24