Nationella Diabetesregistret

Nationella Diabetesregistret, NDR, skapades 1996 av Svensk Förening för Diabetologi som ett svar på S:t Vincentdeklararionen, vars syfte var att påverka Europas länder att minska sjukligheten till följd av diabetes.
Västra Götalandsregionen ansvarar för registret.

Logga in i RUT

Mer om registret på NDR:s webbplats

 

Register Land Registerhållare Senaste uppdatering
Nationella Diabetesregistret Sverige VGR 2016-12-06