Konferensen genomfördes den 17 oktober och Vetenskapsrådet var huvudarrangör i samverkan med Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, Biobank Sverige, Forte, Försäkringskassan och Nationella kvalitetsregister.

Filmer från konferensen

 


Schema för Registerforskning 2018

Presentationer

Vetenskapskommunikation i tider med alternativ fakta
Emma Frans, Karolinska Institutet

Aktuell lagstiftning – Forskningsdatautredningen och GDPR
Cecilia Magnusson Sjöberg, Särskild utredare för forskningsdatautredningen

Förutsättningar för registerbaserad forskning
Björn Halleröd, Vetenskapsrådet

Etikprövningslagen och registerforskning
Jörgen Svidén, Centrala etikprövningsnämnden

Seminarier från myndigheter

Erik Wahlström, Socialstyrelsen

Johanna Holm, Socialstyrelsen

Olof Håkansson, Försäkringskassan

Magnus Eriksson och Klas Blomqvist, Vetenskapsrådet

Victoria Söderqvist, Vetenskapsrådet

Stefan Svansström, Statistiska centralbyrån

Lena Thurnell och Sonja Eaker Fält, Biobank Sverige

Ingvar Bergdahl, Biobank Sverige

Presentationer från inbjudna forskare

Tove Fall, Uppsala universitet

Jesper Lagergren, Karolinska institutet

Emma Wigren, Riksrevisionen

Peter Funk, Mälardalens högskola

Johan Askling, Karolinska institutet

Joacim Tåg, Institutet för Näringslivsforskning

 

Publicerat den 23 oktober 2018

|

Uppdaterad den 5 november 2018