Registernytt - (Svenska) 12 mars 2019

(Svenska) Statistiska centralbyrån genomför en undersökning bland MONA-användare

Sorry, this entry is only available in Swedish.…
Registernytt - (Svenska) 11 mars 2019

(Svenska) Täckningsgrader för 2018 sammanställda

Sorry, this entry is only available in Swedish.…
Registernytt - (Svenska) 25 februari 2019

(Svenska) Ny funktionalitet i RUT

Sorry, this entry is only available in Swedish.…
Registernytt - (Svenska) 4 februari 2019

(Svenska) Etikprövningsnämnderna blir Etikprövningsmyndigheten

Sorry, this entry is only available in Swedish.…
Registernytt - 15 January 2019

Report: Review of the Swedish Research Council’s funding effort in register-based research SIMSAM

In 2018, the Swedish Research Council conducted a review of the framework grants and graduate school…
Registernytt - (Svenska) 14 november 2019

Calls on register-based research 2019

The Swedish Research Council is opening calls for funding for interdisciplinary research environment…
Registernytt - (Svenska) 24 oktober

(Svenska) Dokumentation från Registerforskning 2018

Sorry, this entry is only available in Swedish.…
Registernytt - (Svenska) 18 juni 2018

(Svenska) Forskningsdatautredningen överlämnad

Sorry, this entry is only available in Swedish.…
Registernytt - (Svenska) 30 maj 2018

(Svenska) Bli en “superbeställare” hos Socialstyrelsen

Sorry, this entry is only available in Swedish.…
Registernytt - (Svenska) 18 maj 2018

(Svenska) Nordisk utlysning inom barncancerforskning

Sorry, this entry is only available in Swedish.…