Registernytt - 12 mars 2019

Statistiska centralbyrån genomför en undersökning bland MONA-användare

SCB genomför en anonym webb-undersökning som riktar sig till forskare och andra som bearbetar mikr…
Registernytt - 11 mars 2019

Täckningsgrader för 2018 sammanställda

Socialstyrelsen har sammanställt täckningsgraderna för de nationella kvalitetsregistren för 2018…
Registernytt - 25 februari 2019

Ny funktionalitet i RUT

I arbetet med att kontinuerligt utveckla metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool) har vi nu g…
Registernytt - 4 februari 2019

Etikprövningsnämnderna blir Etikprövningsmyndigheten

Etikprövningsmyndigheten är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Myndigheten start…
Registernytt - 15 januari 2019

Rapport: Genomlysning av Vetenskapsrådets satsning på registerbaserad forskning SIMSAM

Vetenskapsrådet genomförde under 2018 en genomlysning av rambidragen och forskarskolan i satsninge…
Registernytt - 14 november 2019

Utlysningar 2019 inom registerbaserad forskning

Vetenskapsrådet kommer öppna utlysningar till bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer oc…
Registernytt - 24 oktober

Dokumentation från Registerforskning 2018

Nu finns talarnas presentationer och korta filmer från konferensen Registerforskning 2018 publicera…
Registernytt - 18 juni 2018

Forskningsdatautredningen överlämnad

Den 5 juni överlämnade forskningsdatautredningen sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen…
Registernytt - 30 maj 2018

Bli en ”superbeställare” hos Socialstyrelsen

En bra beställning kan göra flera månaders skillnad i handläggningstid när man beställer data …
Registernytt - 18 maj 2018

Nordisk utlysning inom barncancerforskning

Ny utlysning öppen till den 3 oktober 2018. NordForsk, Kreftforeningen och Forskningsrådet utlyse…