Registernytt - 15 januari 2019

Rapport: Genomlysning av Vetenskapsrådets satsning på registerbaserad forskning SIMSAM

Vetenskapsrådet genomförde under 2018 en genomlysning av rambidragen och forskarskolan i satsninge…
Registernytt - 14 november 2019

Utlysningar 2019 inom registerbaserad forskning

Vetenskapsrådet kommer öppna utlysningar till bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer oc…
Evenemang - 6-7 februari 2019

Nationell konferens om kliniska studier

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med kliniska studier inom olika områden. Temat är Vä…
Evenemang - 26-27 mars 2019

Nationell biobankskonferens i Göteborg 2019

Konferensen är en mötesplats för forskare och personal från hälso- och sjukvård, akademi och i…
Registernytt - 24 oktober

Dokumentation från Registerforskning 2018

Nu finns talarnas presentationer och korta filmer från konferensen Registerforskning 2018 publicera…
Evenemang - 12-13 november 2018

Kurs om register i klinisk forskning

Den 12-13 november anordnar Kvalitetsregistercentrum i Stockholm (QRC) en kurs om hur kvalitetsregis…
Evenemang - 28-29 november

Nordisk konferens om Real World Data

Den tredje ”Nordic Conference on Real World Data – Collaboration between the Pharma Industry and…
Registernytt - 18 juni 2018

Forskningsdatautredningen överlämnad

Den 5 juni överlämnade forskningsdatautredningen sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen…
Registernytt - 30 maj 2018

Bli en ”superbeställare” hos Socialstyrelsen

En bra beställning kan göra flera månaders skillnad i handläggningstid när man beställer data …
Registernytt - 18 maj 2018

Nordisk utlysning inom barncancerforskning

Ny utlysning öppen till den 3 oktober 2018. NordForsk, Kreftforeningen och Forskningsrådet utlyse…