Registernytt - 24 oktober

Dokumentation från Registerforskning 2018

Nu finns talarnas presentationer och korta filmer från konferensen Registerforskning 2018 publicera…
Evenemang - 12-13 november 2018

Kurs om register i klinisk forskning

Den 12-13 november anordnar Kvalitetsregistercentrum i Stockholm (QRC) en kurs om hur kvalitetsregis…
Evenemang - 28-29 november

Nordisk konferens om Real World Data

Den tredje ”Nordic Conference on Real World Data – Collaboration between the Pharma Industry and…
Registernytt - 18 juni 2018

Forskningsdatautredningen överlämnad

Den 5 juni överlämnade forskningsdatautredningen sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen…
Registernytt - 30 maj 2018

Bli en ”superbeställare” hos Socialstyrelsen

En bra beställning kan göra flera månaders skillnad i handläggningstid när man beställer data …
Registernytt - 18 maj 2018

Nordisk utlysning inom barncancerforskning

Ny utlysning öppen till den 3 oktober 2018. NordForsk, Kreftforeningen och Forskningsrådet utlyse…
Evenemang - 17 oktober

17 okt: Registerforskning 2018

Välkomna till konferensen Registerforskning 2018, 17 oktober i Stockholm! Konferensen är en chans …
Evenemang - 18 oktober

Öppet hus på Registerservice

Registerservice på Socialstyrelsen bjuder in till öppet hus den 18 oktober kl 09-12. Två kortare …
Registernytt -

Etikprövningsnämnderna digitaliserar

I höst slutar etikprövningsnämnderna med pappersblanketter. I stället ska du ansöka om etikprö…