Nyhet

Personuppgifter i forskning

För att Sverige även fortsättningsvis ska ha goda förutsättningar för att vara världsledande inom registerbaserad forskning, utan att ge avkall på skyddet för den enskildes integritet, har regeringen beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå en kompletterande reglering av personuppgiftsbehandling inom forskningsområdet.

Våren 2018 träder EU:s dataskyddsförordning i kraft och kommer att gälla som lag i alla medlemsstater. Förordningens ikraftträdande innebär att personuppgiftslagen med tillhörande förordning och föreskrifter upphör att gälla. Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare, professor Cecilia Magnusson Sjöberg, i uppdrag att föreslå en kompletterande reglering av personuppgiftsbehandling inom forskningsområdet. Uppdraget ska delredovisas den 1 juni 2017 och slutredovisas senast den 8 december 2017.

Utredningsdirektiven innehåller även ett uppdrag till utredaren att göra en analys av Registerforskningsutredningens (SOU 2014:45) förslag om en ny lag om forskningsdatabaser och föreslå långsiktiga regleringar av forskningsdatabaser som under vissa förutsättningar ska kunna användas i framtida forskningsprojekt.

Läs hela pressmeddelandet.

Ladda ner kommitédirektivet.

Läs om pågående lagstiftningsarbete på registerforskning.se

Publicerad 2016-08-24

Prenumerera på e-postuppdateringar

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000
Fax: 08-546 44 180

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

Kontakt

registerforskning@vr.se

Registerforskning.se drivs av