Nyhet

Nordisk konferens om pragmatiska kliniska studier

När: 12-13 december

Var: Uppsala

Arrangör: UCR (Uppsala Clinical Research Center) och Forum Uppsala-Örebro

Konferensen har tre huvudteman:

  • Pragmatiska kliniska studier inom hälsovård och register
  • Regleringsutmaningar för pragmatiska kliniska studier i de nordiska länderna
  • Från epidemiologi till sjukvård – fallgropar och möjligheter

Syftet är att utvärdera möjligheter och utmaningar med pragmatiska kliniska studier och ge framstående exempel på forskningssamarbete och initiativ i de nordiska länderna för att främja pragmatiska kliniska studier i vårdpraxis.

Arrangörerna ger begränsade konferensbidrag till akademiska forskare och folkhälsoanställda inom Norden (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige). Du behöver ansöka om konferensbidraget senast den 29 september.

Ansök om konferensbidrag 

Läs mer och anmäl dig till konferensen

Publicerad 2017-05-23

Prenumerera på e-postuppdateringar

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000
Fax: 08-546 44 180

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

Kontakt

registerforskning@vr.se

Registerforskning.se drivs av