Nyhet

Testversion av metadataverktyg klar

För att möta behovet av fördjupad information om innehållet i svenska register utvecklar Vetenskapsrådet ett webbaserat verktyg, RUT, för att effektivt söka och identifiera registerinformation på metadatanivå. Nu öppnas verktyget för ett antal testanvändare.

regf-rut-mockup_frilagd5

–Det är väldigt roligt att vi har kommit så långt att vi kan visa upp metadataverktyget för en lite bredare extern testgrupp, säger Maria Nilsson, chef för enheten för registerforskning som arbetar med registerforskningsuppdraget på Vetenskapsrådet. Större delen av funktionaliteten inne i verktyget är på plats, om än inte helt finslipad, och vi ser redan nu vilka möjligheter det kommer att kunna ge för den som arbetar med registerforskning.

Maria Nilsson, chef för enheten för registerforskning.<br />Foto: NordForsk/Terje Heiestad
Maria Nilsson, chef för enheten för registerforskning.
Foto: NordForsk/Terje Heiestad

Läs mer om verktyget RUT – Register Utiliser Tool.


Om testversionen av RUT

  • Testperioden är planerad fram till årsskiftet 2016/17.
  • Testversionen innehåller metadata från ett mindre antal register, bland annat myndighetsregister och kvalitetsregister.
  • Metadata i testversionen är inte kvalitetssäkrat.
  • Sökresultat och variabellistor i testversionen kan ännu inte användas som underlag för att begära ut data från registerhållarna.
  • Under testanvändningen kommer alla sökresultat raderas när du loggar ut.
  • Rekommenderade webbläsare är Chrome, Firefox, Safari och IE11 (Edge).

Registerbaserad forskning

Regeringen gav år 2013 Vetenskapsrådet i uppdrag att förbättra tillgängligheten till register och underlätta användningen av registeruppgifter i forskning. Uppdraget ska återrapporteras i december 2016.

Arbetet med uppdraget kan delas in i tre separata delar:

  • Inrättande av ett registerdataråd.
  • Tillhandahållande av informations-, rådgivnings- och utbildningsfunktion för registerforskning.
  • Förbättrad tillgänglighet till register för forskningsändamål genom samordning av data.

Mer information om uppdraget finns på vr.se

Save

Save

Save

Save

Save

Publicerad 2016-06-13

Prenumerera på e-postuppdateringar

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000
Fax: 08-546 44 180

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

Kontakt

registerforskning@vr.se

Registerforskning.se drivs av