Hjälp oss att förbättra metadataverktyget genom att bli testanvändare!

Hjälp oss att förbättra metadataverktyget genom att bli testanvändare!

Nu kan du testa Vetenskapsrådets verktyg för identifiering av register och registervariabler, RUT, och bidra genom att lämna användarsynpunkter. Det finns ett begränsat antal testanvändaridentiteter, principen först till kvarn gäller.

regf-rut-mockup_frilagd5

Under testperioden kommer du att kunna lämna synpunkter på verktyget. Synpunkter från dig som testanvändare är viktiga för vårt arbete att göra verktyget så användbart och lätthanterligt som möjligt.

Läs mer om verktyget RUT – Register Utiliser Tool.


Om testversionen av RUT

  • Testversionen innehåller metadata från ett mindre antal register, bland annat myndighetsregister och kvalitetsregister.
  • Metadata i testversionen är inte kvalitetssäkrat.
  • Sökresultat och variabellistor i testversionen kan ännu inte användas som underlag för att begära ut data från registerhållarna.
  • Under testanvändningen kommer alla sökresultat raderas när du loggar ut.
  • Rekommenderade webbläsare är Chrome, Firefox, Safari och IE11 (Edge).

Så gör du för att bli testanvändare
För att få tillgång till att testa verktyget lämnar du uppgifter via anmälningsformuläret nedan. Din e-postadress ska vara kopplad till en forskningsutförare (exempelvis universitet, högskolor och forskningsinstitut), eller en registerhållare (exempelvis myndigheter och organisationer inom hälso- och sjukvården).

Genom att lämna angivna uppgifter samtycker du till att Vetenskapsrådet behandlar uppgifterna för administration av användaridentiteten och för kontakter kopplade till dig som testanvändare. Dina namn- och kontaktuppgifter gallras (raderas) hos Vetenskapsrådet senast 30 dagar efter avslutad testperiod.

Namn (obligatorisk)

Organisation (obligatorisk)

Avdelning/Institution (obligatorisk)

Befattning (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Jag accepterar förutsättningarna för testanvändningen och vill gå vidare.

Registerbaserad forskning & Vetenskapsrådet

Regeringen gav år 2013 Vetenskapsrådet i uppdrag att förbättra tillgängligheten till register och underlätta användningen av registeruppgifter i forskning. Uppdraget återrapporterades i december 2016.

Arbetet med uppdraget kan delas in i tre separata delar:

  • Inrättande av ett registerdataråd.
  • Tillhandahållande av informations-, rådgivnings- och utbildningsfunktion för registerforskning.
  • Förbättrad tillgänglighet till register för forskningsändamål genom samordning av data.

Mer information på vr.se.

Save

Save

Save

Uppdaterad 2017-04-06

Prenumerera på e-postuppdateringar

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000
Fax: 08-546 44 180

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

Kontakt

registerforskning@vr.se

Registerforskning.se drivs av