Nyhet

Förslag till ny modell för de nationella kvalitetsregistren

Statens roll i kvalitetsregistersystemet förtydligas gentemot systemets uppdrag att bland annat stödja forskning och samarbete med Life science-sektorn.

Det är ett av förslagen i en utredning tillsatt av styrgruppen för nationella kvalitetsregister. Utredningen tillsattes i samband med att statens och landstingens femåriga satsning på nationella kvalitetsregister (NKR) avslutades 2016.

Bland övriga förslag märks bland annat att en ledningsfunktion motsvarande dagens Styrgrupp för Nationella Kvalitetsregister etableras och att en funktion som samordnar forskning och samarbete med Life science-sektorn inrättas på nationell nivå. Dagens Nationella Kvalitetsregister-kansli föreslås ersättas med en stödfunktion med huvudsakligen motsvarande uppgifter som kansliet har idag.

Förslaget ska nu beredas inom regeringskansliet och av SKL i samverkan med huvudmännen för kvalitetsregistren.

Läs mer på kvalitetsregister.se

Publicerad 2017-05-24

Prenumerera på e-postuppdateringar

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000
Fax: 08-546 44 180

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

Kontakt

registerforskning@vr.se

Registerforskning.se drivs av